சிம்மத்திற்கு செல்லும் சூரியன்!  செல்வந்தராகும் யோகம் இவர்களுக்கு தான்.. இன்றைய ராசிப்பலன்

சிம்மத்திற்கு செல்லும் சூரியன்! செல்வந்தராகும் யோகம் இவர்களுக்கு தான்.. இன்றைய ராசிப்பலன்

சிம்மத்தில் மூன்று கிரக சேர்க்கை! வற்றாத பண வரவை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா? இன்றையராசிப்பலன்

சிம்மத்தில் மூன்று கிரக சேர்க்கை! வற்றாத பண வரவை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா? இன்றையராசிப்பலன்

வார ராசிபலன் (14.08.2022-20.08.2022) : இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் பணவரவு கிடைக்கப்போகுதாம்

வார ராசிபலன் (14.08.2022-20.08.2022) : இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் பணவரவு கிடைக்கப்போகுதாம்

வரப்போகும் சூரியபெயர்ச்சி! புதாதித்ய ராஜயோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்? இன்றைய ராசிப்பலன்

வரப்போகும் சூரியபெயர்ச்சி! புதாதித்ய ராஜயோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்? இன்றைய ராசிப்பலன்

வரப்போகும் சூரியனின் இடமாற்றம்! கோடிஸ்வரயோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய  ராசிப்பலன்

வரப்போகும் சூரியனின் இடமாற்றம்! கோடிஸ்வரயோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 2022: சுகபோக பலன்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார் ?

சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 2022: சுகபோக பலன்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார் ?

செவ்வாயின் இடமாற்றத்தால் இந்த 6 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் அடிக்கப் போகுதாம்! நாளைய ராசிப்பலன்

செவ்வாயின் இடமாற்றத்தால் இந்த 6 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் அடிக்கப் போகுதாம்! நாளைய ராசிப்பலன்

மேஷ ராசியில் இருந்து ரிஷப ராசிக்கு செல்லும் செவ்வாய்! அதிர்ஷ்டத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்? இன்றைய ராசிப்பலன்

மேஷ ராசியில் இருந்து ரிஷப ராசிக்கு செல்லும் செவ்வாய்! அதிர்ஷ்டத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்? இன்றைய ராசிப்பலன்

நெருங்கும் செவ்வாய் பெயர்ச்சி! இந்த ராசிக்காரர்கள் வாழ்வில் பெரிய மாற்றம்... இன்றைய ராசிப்பலன்

நெருங்கும் செவ்வாய் பெயர்ச்சி! இந்த ராசிக்காரர்கள் வாழ்வில் பெரிய மாற்றம்... இன்றைய ராசிப்பலன்

வார ராசிபலன் (07.08.2022-13.08.2022) : இந்த ராசிக்காரர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டுமாம்!

வார ராசிபலன் (07.08.2022-13.08.2022) : இந்த ராசிக்காரர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டுமாம்!

கடகராசிக்குள் நுழையும் சுக்கிரன்! கோடி நற்பலன்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

கடகராசிக்குள் நுழையும் சுக்கிரன்! கோடி நற்பலன்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

ராகு-செவ்வாயால் உருவாகும் அங்காரக யோகம்! அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள்.. இன்றைய ராசிப்பலன்

ராகு-செவ்வாயால் உருவாகும் அங்காரக யோகம்! அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள்.. இன்றைய ராசிப்பலன்

கடகத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி! கோடீஸ்வரயோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் இவர்கள் தான்... இன்றைய ராசிப்பலன்

கடகத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி! கோடீஸ்வரயோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் இவர்கள் தான்... இன்றைய ராசிப்பலன்

புதனின் இடமாற்றம்! மோசமான பலன்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்... இன்றைய ராசிப்பலன்

புதனின் இடமாற்றம்! மோசமான பலன்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்... இன்றைய ராசிப்பலன்

சிம்ம ராசிக்கு செல்லும் புதன்! இந்த 4 ராசிக்கு அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கப் போகுதாம்.. இன்றைய ராசிப்பலன்

சிம்ம ராசிக்கு செல்லும் புதன்! இந்த 4 ராசிக்கு அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கப் போகுதாம்.. இன்றைய ராசிப்பலன்

ஆகஸ்ட் மாத ராசி பலன் 2022: கோடீஸ்வர யோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார் ?

ஆகஸ்ட் மாத ராசி பலன் 2022: கோடீஸ்வர யோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார் ?

உருவாகியுள்ள சமசப்தம யோகம்! இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அசுப பலன்... இன்றைய ராசிப்பலன்

உருவாகியுள்ள சமசப்தம யோகம்! இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அசுப பலன்... இன்றைய ராசிப்பலன்

சனி-சூரியனால் உருவான சமசப்தம யோகம்! இந்த இரு ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலமாக இருக்கப்போகுதாம்! இன்றைய ராசிப்பலன்

சனி-சூரியனால் உருவான சமசப்தம யோகம்! இந்த இரு ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலமாக இருக்கப்போகுதாம்! இன்றைய ராசிப்பலன்

இன்று குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி!அதிக பிரச்சனைகளை சந்திக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

இன்று குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி!அதிக பிரச்சனைகளை சந்திக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

நெருங்கும் புதன் பெயர்ச்சி! சுப பலன்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

நெருங்கும் புதன் பெயர்ச்சி! சுப பலன்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

37 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மேஷ ராசியில் அங்காரக் யோகம்! கவனமாக இருக்கவேண்டிய ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

37 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மேஷ ராசியில் அங்காரக் யோகம்! கவனமாக இருக்கவேண்டிய ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

வரப்போகும் குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி! இந்த ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கை தலைகீழாக மாறுமாம்.. இன்றைய ராசிப்பலன்

வரப்போகும் குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி! இந்த ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கை தலைகீழாக மாறுமாம்.. இன்றைய ராசிப்பலன்

வார ராசிபலன் (24.07.2022-30.07.2022) ; பண விஷயத்தில் இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டுமாம்!

வார ராசிபலன் (24.07.2022-30.07.2022) ; பண விஷயத்தில் இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டுமாம்!

சூரியன் - சனி சமசப்தம சஞ்சாரம்! மோசமான விளைவுகளை சந்திக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? நாளைய ராசிப்பலன்

சூரியன் - சனி சமசப்தம சஞ்சாரம்! மோசமான விளைவுகளை சந்திக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? நாளைய ராசிப்பலன்

கடக ராசியில் உருவாகியுள்ள புதாதித்ய யோகம்! அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிக்காரர்கள் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

கடக ராசியில் உருவாகியுள்ள புதாதித்ய யோகம்! அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிக்காரர்கள் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

யாழ்ப்பாணம், Brampton, Canada

17 Aug, 2019
மரண அறிவித்தல்

சுதுமலை, Toronto, Canada

13 Aug, 2022
மரண அறிவித்தல்

புன்னாலைக்கட்டுவன், Scarborough, Canada, Markham, Canada

11 Aug, 2022
மரண அறிவித்தல்

பன்னாலை, Bishop's Stortford, United Kingdom

15 Aug, 2022
மரண அறிவித்தல்

வண்ணார்பண்ணை, London, United Kingdom

27 Jul, 2022
மரண அறிவித்தல்

Seremban, Malaysia, மயிலிட்டி தெற்கு, கட்டுவன், பரிஸ், France, Fredericia, Denmark, Orpington, United Kingdom

07 Aug, 2022
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்

சரவணை, கரம்பொன், கொழும்பு, சிட்னி, Australia

14 Aug, 2022
மரண அறிவித்தல்

பருத்தித்துறை, கொக்குவில், மெல்போன், Australia

12 Aug, 2022
நன்றி நவிலல்

சுழிபுரம், தெல்லிப்பழை, பரிஸ், France

19 Jul, 2022
31ம் நாள் நினைவஞ்சலியும், நன்றி நவிலலும்

யாழ்ப்பாணம், Florida, United States

18 Jul, 2022
மரண அறிவித்தல்
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புங்குடுதீவு, வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி, Sens, France

29 Aug, 2021
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

சங்கானை, யாழ்ப்பாணம், Düren, Germany

29 Aug, 2021
மரண அறிவித்தல்

முள்ளானை இளவாலை, Scarborough, Canada

15 Aug, 2022
அந்தியேட்டி அழைப்பிதழும், நன்றி நவிலலும்

கோண்டாவில் மேற்கு, London, United Kingdom

19 Jul, 2022
மரண அறிவித்தல்

சுன்னாகம், Kirchheim Unter Teck, Germany, Toronto, Canada

13 Aug, 2022
மரண அறிவித்தல்

நாரகென்பிட்டி, சங்கானை, யாழ்ப்பாணம்

16 Aug, 2022
மரண அறிவித்தல்

திருகோணமலை, Toronto, Canada

15 Aug, 2022
மரண அறிவித்தல்

யாழ் அராலி கிழக்கு, Jaffna, சம்பியா, Zambia, Toronto, Canada

14 Aug, 2022
மரண அறிவித்தல்

கரணவாய் தெற்கு, Scarborough, Canada

13 Aug, 2022
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

நெடுந்தீவு கிழக்கு, வவுனியா

16 Aug, 2021
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

முரசுமோட்டை, Brampton, Canada

19 Aug, 2019
7ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

கரணவாய், செங்காளன், Switzerland

16 Aug, 2019
15ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புங்குடுதீவு 11ம் வட்டாரம், சுவிஸ், Switzerland

17 Aug, 2007
மரண அறிவித்தல்

நல்லூர், Scarborough, Canada

15 Aug, 2022
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

நாரந்தனை வடக்கு, Toronto, Canada

16 Aug, 2020
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

தெல்லிப்பழை, கொழும்பு, London, United Kingdom

15 Aug, 2019
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

கைதடி வடக்கு, கல்வியங்காடு, பரிஸ், France

15 Aug, 2019
20ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

தெல்லிப்பழை, அச்சுவேலி, சூரிச், Switzerland

16 Aug, 2002
மரண அறிவித்தல்

புலோலி மேற்கு, கோவில் புதுக்குளம்

13 Aug, 2022
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

சாவகச்சேரி, London, United Kingdom

16 Aug, 2021
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

குப்பிளான், சுவிஸ், Switzerland

06 Aug, 2020
மரண அறிவித்தல்

புலோலி தெற்கு, Perth, Australia

12 Aug, 2022
+44 20 8133 8373
UK
+41 435 080 178
Switzerland
+1 647 694 1391
Canada
+33 182 880 284
France
+49 231 2240 1053
Germany
+1 678 389 9934
US
+61 291 881 626
Australia
lankasri@lankasri.com
Email US