தனுசு ராசியில் குடியேறும் புதன்! கோடீஸ்வர யோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? நாளைய ராசிப்பலன்

தனுசு ராசியில் குடியேறும் புதன்! கோடீஸ்வர யோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? நாளைய ராசிப்பலன்

வரப்போகும் புது மாதம்! ராஜ யோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

வரப்போகும் புது மாதம்! ராஜ யோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

விருச்சிகத்தில் உதயமான சுக்கிரன்! சுப பலன்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்...நாளைய ராசிப்பலன்

விருச்சிகத்தில் உதயமான சுக்கிரன்! சுப பலன்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்...நாளைய ராசிப்பலன்

தனுசு ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி! இந்த ஐந்து ராசிக்கு வருமானம் பல மடங்கு அதிகரிக்குமாம்..இன்றைய ராசிப்பலன்

தனுசு ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி! இந்த ஐந்து ராசிக்கு வருமானம் பல மடங்கு அதிகரிக்குமாம்..இன்றைய ராசிப்பலன்

மீன ராசியில் குரு பகவான் நிவர்த்தி! எதிர்பாராத யோகங்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? நாளைய ராசிப்பலன்

மீன ராசியில் குரு பகவான் நிவர்த்தி! எதிர்பாராத யோகங்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? நாளைய ராசிப்பலன்

கிரகங்களின் சேர்க்கையால் சுபயோகங்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார் ? இன்றைய ராசிப்பலன்

கிரகங்களின் சேர்க்கையால் சுபயோகங்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார் ? இன்றைய ராசிப்பலன்

வக்ர நிவர்த்தி அடையும் குரு! கஷ்டங்களை சந்திக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? நாளைய ராசிப்பலன்

வக்ர நிவர்த்தி அடையும் குரு! கஷ்டங்களை சந்திக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? நாளைய ராசிப்பலன்

விருச்சிகத்தில் உதயமாகும் சுக்கிரன்! இந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்குமாம்!

விருச்சிகத்தில் உதயமாகும் சுக்கிரன்! இந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்குமாம்!

குரு வக்ர நிவர்த்தி! இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கும் பிரச்சினை ஆரம்பமாம்...நாளைய ராசிப்பலன்

குரு வக்ர நிவர்த்தி! இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கும் பிரச்சினை ஆரம்பமாம்...நாளைய ராசிப்பலன்

விருச்சிகத்தில் உருவாக புதாதித்ய யோகம்! இந்த மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்குமாம்...இன்றைய ராசிப்பலன்

விருச்சிகத்தில் உருவாக புதாதித்ய யோகம்! இந்த மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்குமாம்...இன்றைய ராசிப்பலன்

ரிஷப ராசியில் செவ்வாய்! அசுப யோகம் இந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு தான்... இன்றைய ராசிப்பலன்

ரிஷப ராசியில் செவ்வாய்! அசுப யோகம் இந்த மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு தான்... இன்றைய ராசிப்பலன்

நவபஞ்சம் ராஜயோகம் பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

நவபஞ்சம் ராஜயோகம் பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

விருச்சிக ராசியில் உருவாகும் திரிகிரக யோகம்! இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்குமாம்..இன்றைய ராசிப்பலன்

விருச்சிக ராசியில் உருவாகும் திரிகிரக யோகம்! இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்குமாம்..இன்றைய ராசிப்பலன்

நடக்கப்போகும் சூரிய பெயர்ச்சி! அபரிமிதமான பலன்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

நடக்கப்போகும் சூரிய பெயர்ச்சி! அபரிமிதமான பலன்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

இன்று நடக்கும் புதன் பெயர்ச்சி! திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார் ? இன்றைய ராசிப்பலன்

இன்று நடக்கும் புதன் பெயர்ச்சி! திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார் ? இன்றைய ராசிப்பலன்

மகர ராசியில் நேர்கதியில் பயணித்து வரும் சனி! துன்பங்களை அனுபவிக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள்.. இன்றைய ராசிப்பலன்

மகர ராசியில் நேர்கதியில் பயணித்து வரும் சனி! துன்பங்களை அனுபவிக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள்.. இன்றைய ராசிப்பலன்

நெருங்கும் செவ்வாயின் வக்ர பெயர்ச்சி! சிரமப்படப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

நெருங்கும் செவ்வாயின் வக்ர பெயர்ச்சி! சிரமப்படப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

செவ்வாய் இடமாற்றம்! துன்பங்களை அனுபவிக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

செவ்வாய் இடமாற்றம்! துன்பங்களை அனுபவிக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

சுக்கரினின் மாற்றம்! இந்த ராசிக்காரர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டுமாம்..இன்றைய ராசிப்பலன்

சுக்கரினின் மாற்றம்! இந்த ராசிக்காரர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டுமாம்..இன்றைய ராசிப்பலன்

விருச்சிகம் செல்லும் சுக்கிரன்! இந்த நான்கு ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டுமாம்.. நாளைய ராசிப்பலன்

விருச்சிகம் செல்லும் சுக்கிரன்! இந்த நான்கு ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டுமாம்.. நாளைய ராசிப்பலன்

குரு தனது சொந்த ராசியில் வக்ர நிவர்த்தி! கோடி அதிர்ஷ்டங்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? நாளைய ராசிப்பலன்

குரு தனது சொந்த ராசியில் வக்ர நிவர்த்தி! கோடி அதிர்ஷ்டங்களை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? நாளைய ராசிப்பலன்

ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணம்! எந்த ராசிக்கு சாதகமாக அமையப்போகுது? இன்றைய ராசிப்பலன்

ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணம்! எந்த ராசிக்கு சாதகமாக அமையப்போகுது? இன்றைய ராசிப்பலன்

லட்சுமி நாராயண யோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

லட்சுமி நாராயண யோகத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

பிறந்துள்ள புதுமாதம் இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு பணவரவை தரப்போகின்றது? நாளைய ராசிப்பலன்

பிறந்துள்ள புதுமாதம் இந்த நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு பணவரவை தரப்போகின்றது? நாளைய ராசிப்பலன்

செவ்வாயால் விபரீத யோகத்தை அடையப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

செவ்வாயால் விபரீத யோகத்தை அடையப்போகும் ராசிக்காரர் யார்? இன்றைய ராசிப்பலன்

மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்

கொக்குவில் மேற்கு, Toronto, Canada

27 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

நல்லூர், Zeven, Germany

27 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

துன்னாலை, கொட்டாஞ்சேனை, Scarborough, Canada

26 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

நல்லூர், மாவிட்டபுரம், Toronto, Canada

24 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

வேலணை கிழக்கு, Molde, Norway, Oslo, Norway

26 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்

சுண்டிக்குளி, பரிஸ், France

24 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

இராசாவின் தோட்டம், டோட்மண்ட், Germany

22 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

கொழும்பு,  துன்னாலை தெற்கு, சாவகச்சேரி கல்வயல், கல்கிசை

27 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

சாவகச்சேரி, Liverpool, United Kingdom

27 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

கரம்பொன், Frankfurt, Germany

27 Nov, 2022
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

கொக்குவில் மேற்கு, திருநெல்வேலி கிழக்கு

10 Dec, 2021
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

கோண்டாவில் கிழக்கு, Mississauga, Canada

22 Nov, 2020
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

உடுப்பிட்டி, கனடா, Canada

29 Nov, 2020
நன்றி நவிலல்

யாழ்ப்பாணம், Toronto, Canada

01 Nov, 2022
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புதுக்குடியிருப்பு 7ம் வட்டாரம், Crystal Palace, United Kingdom

30 Nov, 2019
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புங்குடுதீவு 4ம் வட்டாரம், செட்டிக்குளம், Liestal, Switzerland

30 Nov, 2021
நன்றி நவிலல்

வட்டுக்கோட்டை, உடுவில் சுன்னாகம், Harrow, United Kingdom

20 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

யாழ்ப்பாணம், London, United Kingdom

22 Nov, 2022
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
மரண அறிவித்தல்

யாழ்ப்பாணம், செங்காளன், Switzerland

28 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

கட்டுவன், யாழ்ப்பாணம், London, United Kingdom, Wales, United Kingdom

11 Nov, 2022
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

கைதடி, Zug, Switzerland

28 Nov, 2021
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
7ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அனலைதீவு, சுவிஸ், Switzerland

29 Nov, 2015
11ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

வட்டுக்கோட்டை, Ontario, Canada

29 Nov, 2011
8ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

மட்டுவில் தெற்கு, Scarborough, Canada

29 Nov, 2014
மரண அறிவித்தல்
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புங்குடுதீவு 10ம் வட்டாரம், London, United Kingdom

19 Nov, 2020
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புதுக்குடியிருப்பு, அன்புவழிபுரம்

10 Dec, 2021
4ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புங்குடுதீவு 12ம் வட்டாரம், புங்குடுதீவு கிழக்கு, கொழும்பு, Panadura

12 Dec, 2018
மரண அறிவித்தல்

அனலைதீவு 7ம் வட்டாரம், Brampton, Canada

26 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

புங்குடுதீவு 6ம் வட்டாரம், Markham, Canada

26 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

மாதகல், Montreal, Canada, London, Canada

26 Nov, 2022
3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அல்வாய், Montreal, Canada

28 Nov, 2019
30ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புங்குடுதீவு 2ம் வட்டாரம்

29 Nov, 1992
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

பதுளை, கொழும்பு

28 Nov, 2021
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

வயாவிளான், Oberhausen, Germany

27 Nov, 2020
10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

கைதடி கிழக்கு

27 Nov, 2012
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

Chavakacheri, கொழும்பு, சிங்கப்பூர், Singapore, London, United Kingdom, Toronto, Canada

09 Dec, 2021
மரண அறிவித்தல்

உரும்பிராய், Alzey, Germany

24 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

இளவாலை மாரீசன்கூடல்

26 Nov, 2022
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

பருத்தித்துறை, கொழும்பு

26 Nov, 2021
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
12ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

காரைநகர் வாரிவளவு, காரைநகர் கோவளம், வெள்ளவத்தை

25 Nov, 2010
மரண அறிவித்தல்

பண்டத்தரிப்பு, Épinay-sur-Seine, France

22 Nov, 2022
மரண அறிவித்தல்

சங்கரத்தை வட்டுக்கோட்டை, பிரான்ஸ், France, London, United Kingdom

19 Nov, 2022
+44 20 3137 6284
UK
+41 315 282 633
Switzerland
+1 437 887 2534
Canada
+33 182 888 604
France
+49 231 2240 1053
Germany
+1 929 588 7806
US
+61 272 018 726
Australia
lankasri@lankasri.com
Email US